2000-2004

Sletto Olav Attersyn 2000
Stavenes Nils Med Dølaminne inn i eit nytt hundreår 2000
Reinton Sigurd S. Litt om det gamle Hallingdal Sogelag 2000
Svarteberg Kristen Hallingdal Historielag og Dølaminne 2000
Solhjell Kåre Olav Eit hundreår i Hallingdal 2000
Ellingsgard Knut Brev frå Bergen mai 1909 2000
Mathismoen Ole Eli Marie Mathismoen – byjenta som ble bondekone på Nes 2000
Støyva Rasmus Bjørnejakt i Thoen 2000
Halbjørhus Knut Olav Historia om to Hemsedalsgeiter som reiste til Oslo 2000
Sveinsson Olav W. Høllo – eit småbruk i Ytre Nes 2000
Larsen Guttorm Hemsedal bygdatun – ein ”ekte” gard 2000
Nordstoga Olav Lensmann Knut Freim i Odda 2000
Østro Terje ”Hesla – gammeln” 2000
Tverrberg Svein ”Mennesket under Hallingskarvet” 2000
Medgard Sigvat Soga om Eivind Fredlaus; ein roman – inga Historiebok 2000
Dokk Olav O. Tysk skrapjern 2000
Medgard Sigvat Liagardane – ei brattlendt bygd i Ål 2000
Breiehagen Paul For 100 år sidan: fehandel, stølsdrift og om folk i Raggsteindalen 2000
Øen Sigmund Ei lita historie frå Brøta og Haugaplassane i Nes 2000
Breiehagen Paul Markerte personar i bygdabiletet. 2000
Noss Nils Ei uvnaleg kvinne – Randi Olsdotter Bjotveit 2000
Tverrberg Svein Refleksjonar ved eit tusenårsskifte 2000
Hanserud Einar O. Nes Spel- og Dansarlag 50 år; lagshistoria 2000
Thømt Torill Museene som del av ”Dølaminne” 2000
Thømt Torill 100-årsjubileet i 1999 2000
Haraldseth Jan Årsmelding. Museumslaget ved Hallingdal Folkemuseum 2000
Sønsterud Kåre Dagali Museum 2000
Kinnebergbråten Marit Årsmelding for Gol Museumslag 2000
Warberg Thor Årsmelding for Ål Bygdamuseum 2000
Noss Nils Årsmelding for Ål Historielag 2000
Thoengen Leif Årsmelding for Nes Historielag 2000
Halbjørhus Knut Olav Hemsedal Historielag er stifta 2000
Noss Nils Årsmelding for 1999 for Ål Bygdaarkiv 2000
Illustrasjonar 2000
Sletto Olav Preludium frå boka ”Tenaren” 2001
Breiehagen Paul Nils Noss til minne 2001
Stavenes Nils Nils Noss + Dølaminne = Sant 2001
Mathismoen Eli Marie Byjenta som ble bondekone på Nes 2001
Myhren Magne Kvar frå i Norge kom landnåmsmennene Eilev ørn og Torkjell vigner ? 2001
Vestrheim Odd Ei forteljing frå krigsåra 2001
Engene Per Hemsedølen som vart den fyrste kvite mann som hadde huset sitt under tak i Dakota 2001
Nilsen Løkensgard Guri Kristi Burti Slåttun 2001
Venås Kjell Hallingmålet i går, i dag – og i morgon 2001
Lappegard Knut M. Kringlehaugen og skulebygg i Leveld 2001
Dokk Olav ”Pelle” ein snodig gris 2001
Stavehaug Lars Ei forteljing frå utvandringa til Amerika 2001
Sire Tormod Reinhardt 2001
Thorsen Audun To ryktebrør, Anders og Olav – og far deira 2001
Asbjørnsen H. Stubbe-Gunnild 2001
Ellingsgard Nils Kunstnarkolonien i Leveld og i Hemsedal 2001
Mathismoen Arne Då elektrisiteten kom til bygda og til dalen 2001
Holm Jørgen Fjellgarden Trondrud i Nes 2001
Akervold Ola K. Sørbygdmarken i Flå 2001
Jervøy Grethe Hemsedal 2001
Thømt Torill Årsmelding for Hallingdal Folkemuseum 2001
Varberg Thor Årsmelding for Ål Bygdemuseum 2001
Sønsterud Kåre Årsmelding for Dagali Bygdemuseum 2001
Kinnebergbråten Marit Årsmelding for Gol Museumslag 2001
Haraldseth Jan Årsmelding for museumslaget ved Hallingdal Folkemuseum 2001
Thoengen Leif Årsmelding for Nes Historielag 2001
Halbjørhus Knut Olav Årsmelding for Hemsedal Historielag 2001
Johnsen John Årsmelding for Ål Historielag 2001
Berg Aud Eidal Årsmelding for Hallingdal Historielag 2001
Fargefoto frå øvre Hallingdal 2001
Stavenes Nils Dølaminne, årbok for Hallingdal 2001
Perstølen Libris Litteratur frå Hallingdal 2001
Lysingslista 2001
Moslåttten Arne I mårgo har eg fri ! 2002
Solhjell Kåre Olav Kona til anleggssmeden 2002
Vestrheim Odd I dekning i Leveld under krigen 2002
Haug Harald Å skjula ettersøkt fange under krigen 2002
Grøthe Johnny Emigrantbåten til Amerika-og juksemakarar i land 2002
Stavehaug Lars Etterkomarar av utvandra ålingar fortel: Elmer Groven: Arven vår; kampen for tilveret i det nye landet 2002
Lee Mabel Johnsen Norsk Forsamlingsskule i Amerika 2002
Akervold Ola K. Skogsdrift i Flå før og no 2002
Hanserud Einar O. MacLeod – Dunvegan – Devegge; det merkelege namnet i Nes. 2002
Baklien Botolv Mette-namnet i øvre Hallingdal 2002
Breiehagen Paul Om livet i Ål Bygdearkiv 2002
Nilsen Løkensgard Guri Birgit Slåttun 2002
Lappegard Knut M. Tankar om bruken av hest før og no 2002
Søgnen Sverre Anleggskarar og kokker på Vavatn i Hemsedal 2002
Thømt Torill Det skjer endringar i museumsverda 2002
Stavenes Nils ”Vøgne” er på plass att 2002
Vatle Dag Kunstnarportrettet 2002
Solhjell Kåre Olav Marit Holme Mehlum: Stølsdrift i Nes i Hallingdal 2002
Stavenes Dag Risdal Interessant biografi om hemsedøl i USA 2002
Sveingar Amundsen Elis. Heimbygda – lokalhistorie på internett 2002
Hanserud Einar O. Årsmelding for Hallingdal Historielag 2002
Halbjørhus Knut O. Årsmelding for Hemsedal Historielag 2002
Thoegen Leif Årsmelding for Nes Historielag 2002
Johnsen John Årsmelding for Ål Historielag 2002
Thømt Torill Årsmelding for Hallingdal Folkemuseum 2002
Sønsterud Kåre Årsmelding for Dagali Museum 2002
Kinnebergbraaten Marit Årsmelding for Gol Historielag 2002
Larsen Guttorm Årsmelding for Hemsedal Bygdatun 2002
Warberg Thor Årsmelding for Ål Bygdatun 2002
Lysingslista 2002
Moslåtten Arne På Ål stasjon 2003
Breiehagen Paul Jens A. Myro til minne 2003
Søgnen Sverre Huseplassen i Gol 2003
Thømt Torill Turisme – kulturens venn eller fiende ? 2003
Jordheim Odd Karl Bearmannen 2003
Wollebæk Dag Å vera innflyttar i Hallingdal 2003
Mathismoen Arne Furukallen 2003
Aasen Svein Moderne sagbruk i øvre Vassfaret for 100 år siden 2003
Medgard Sigvat Herman L. Gullhagen – ein evnerik og aktiv bonde i Ål 2003
Perstølen Einfrid Ola Perstølen 2003
Perstølen Ola Frå Perstølen til Perstølhuset 2003
Perstølen Ola d.y. Handelen på Sundre rundt 1950 2003
Breiehagen Paul Hans Flaten- kulturperson, bygdebokskrivar og slektsgranskar 2003
Grøthe Johnny Slettostugu, Tingbygnaden – og vegen mot det moderne Hemsedal 2003
Faarlund Nils Da hemsedølene okkuperte Industirdepartementet 2003
Dokk Olav/Fauske Ola Hat og kjærleik i krig og kvardag 2003
Skattebøl Kaja Små erindringer fra min oppvekst i 1860/-70 årene på Nes 2003
Milson Trygve Barndom og oppvekst på Nes i 1930 – 50 årene 2003
Dalen Knut ”Olav den Heilage” 2003
Hougen Wigger S. Nogle Erindringer 2003
Nilsen Løkensgard Guri Ho Kari burti Huse 2003
Haug Harald Birgit Leksvold og Nils Johan Engesæth 2003
Nygaard Sigurd Skurdalen Historielag 10 år. 2003
Sveingar Amundsen Elis.Torill Thømt flytter frå Hallingdal Minnestein over tungtvannssabotørene 2003
Seim Knut Minnehøgtid på Øvrebø 2003
Olaussen Marie Buskerudhistorien i cyberspace 2003
Sveingar Amundsen Elis. Torill Thømt flytter frå Hallingdal 2003
Kunstnarportrettet Karin Stang 2003
Stang Karin Altertjeldet i Gol Stavkirke 2003
Solhjell Kåre Olav Støl og stølsliv i Hemsedal 2003
Skogheim Arne ”Brøyte seg rydning” 2003
Ommedal Arne Aasen i Hallingdal og Valdres 2003
Stavenes Dag Risdal Folk og hendingar i Sørbøen gjennom tidene 2003
Amundsen Sveingar Elis. Ferieminne for små øyre 2003
Nye bøker 2002 2003
Bøker komne inn til redaksjonen 2003
Hanserud Einar O. Årsmelding for Hallingdal Historielag 2003
Thoengen Leif Årsmelding for Nes Historielag 2003
Halbjørhus Knut Olav Årsmelding for Hemsedal Historielag 2003
Johnsen John Årsmelding for Ål historielag 2003
Thømt Torill Årsmelding for Hallingdal Folkemuseum 2003
Haugstad Ivar R. Årsmelding for Gol Museumslag 2003
Larsen Guttorm Årsmelding for Hemsedal Bygdatun 2003
Warberg Thor Årsmelding for Ål Bygdemuseum 2003
Aasberg Dagny Årsmelding for Dagali Museum 2003
Teigen Kristin Årsmelding for Hol Bygdemuseum 2003
Johnsen John Årsmelding for Ål Bygdearkiv 2003
Teigen Kristin Årsmelding for Hol Bygdearkiv 2003
Dølaminne , årbok for Hallingdal 2003
Lysingslista 2003
Moslåtten Arne Ei krasafaren steinbu 2004
Breiehagen Paul Liv og hende ved Strandavatnet 2004
Groseth Lars Bosetning på Øsmundset fra 1100-1400 ? 2004
Brenno Øystein Kjerulf Fangst og jakt var viktig for folk i Gol 2004
Reime Frode Brenden Fredløs i øvre Hallingdal 2004
Medhus Knut Dalingen – ein villmann frå Hol 2004
Aasen Svein Ei vandring i Vassfaret – Litt om navn og historie 2004
Milson Trygve Da Nils skremte livet av elgen ! 2004
Valstad Jorunn På sykkel fra Skjetten til Hemsedal i 1957 2004
Grøthe Johnny Landskap i Hemsedal 2004
Åmellem Arne Eit stølsminne frå eg var 8 år 2004
Grøthe Johnny Gamal hallingkinne fekk nytt liv i Amerika 2004
Lappegard Knut M. Thorleif Karlsen – ein askeladd frå Leveld 2004
Thoengen Leif Ole forteller – glimt fra min fars liv 2004
Nilsen Guri Løkensgard Olaf Nymoen frå Ådalen 2004
Perstølen Ola Namn på og rundt garden Perstølen – stadnamn som kulturminne 2004
Medgard Sigvat Gullbryllaupet til Borghild og Herman Gullhagen 2004
Breiehagen Paul Botolv Baklien 90 år. 2004
Milson Trygve Flystyrt på Saupesetsyningen – eit 60 årsminne 2004
Kunstnarportrettet Gunnveig Nerol 2004
Harsson Margit Aasen: Målsamlingar i Hallingdal 2004
Nye bøker i 2003 2004
Bøker komne inn til redaksjonen 2004
Oleivsgard Knut Knut M. Lappegard til minne 2004
Breiehagen Paul Helge Strand til minne 2004
Hanserud Einar O. Årsmelding for Hallingdal Historielag 2004
Thoengen Leif Årsmelding for Nes Historielag 2004
Sørhøy Berit Marie Årsmelding for Hemsedal Historielag 2004
Johnsen John Årsmelding for Ål Historielag 2004
Wick Maria Søndrål Årsmelding for Hol Historielag 2004
Flataaker Torill Årsmelding for Skurdalen Historielag 2004
Ytteborg Alexander Årsmelding for Hallingdal Folkemuseum 2004
Warberg Thor Årsmelding for Ål Museumslag 2004
Johnsen John Årsmelding for Ål Bygdearkiv 2004
Dølaminne : årbok for Hallingdal 2004
Lysingslista 2004

Lokalhistorie fra Hallingdal