1990-1994

Tyribakken Truls Til våre falne 1990
Noss Nils 1949 – 1990 : 50års minne 1990
Tufte Einar Soga rundt bombinga av Geilo 26. april 1940 1990
Finset Arne/Fauske Ola Hemsedal 1990
Tyribakken Barbo Nes Hjelpefengsel. Minner frå krigstida der. 1990
Noss Nils Ein dag i april 1990
Ulsaker Halvor Dagboksnotatar frå krigsdagane våren 1940 i Gol 1990
Lappegard Knut M. Lassekjøyring 1990
”Minnealbum” i skogen 1990
Aasen Svein Seterslått for 100 år sidan 1990
Mørk Henrik E. Kyrkja i Sudndalen 1990
Baklien Botolv Fyrste manntalet med oppgjeven alder kom 1664 1990
Nielsen J.P./Lysaker Engedahl J.F. De eldste slektsleddene på gården Oppheim i Ål 1990
Eikre Ola Segnet om Olav den Heilage 1990
Holde Ola Mølla ved Hølle-fossen og personane bak 1990
Warberg Thor Blykrossen frå Ål stavkyrkjetuft 1990
Årsmelding 1990
Tyribakken Truls Prolog, ved ein fest i Ål snart etter frigjeringa 1991
Medbøen Torgeir Glimt fra Flå 1940 1991
Tyribakken Barbo Minner frå krigsåra 1991
Noss Nils Okkupasjonstida 1991
Lappegard Margit Bondekvinna sin kvardag under krigen 1991
Thon Embrik S. Korleis var det for bøndene i krigsåra 1940-1945 1991
Noss Nils Kva har me lært av krigstida og korleis har den virka på oss 1991
Medgard Sigvat Knut Asleson 1991
Baklien Botolv Fyrste Amerika-brevet i 1845 frå Ål sine pioneremigrantar 1991
Rust Per G. Hausstøling- haustbeite – høyebruk 1991
Arnegard Steingrimson Nils/Baklien B. Driftekarar og hestehandlarar 1991
Halbjørhus Wøllo M. Slektsforbindelse mellom Hemsedal og Vang i Valdres. 1991
Ulsaker Halgrim Gol mållag 80 år. 1991
Mørk Henrik Lordene og hyttene 1991
Warberg Thor Gardsnamna Ålsgard (Ål, Gol, Nes)og Ålstveit (Hemsedal) 1991
Tyribakken Truls Landet 1992
Noss Nils H.S. veks fram 1992
Fausko Ola Flyslepp Harhaug-Hjelmen. Svein Halbjørhus og Ola Roe fortel 1992
Wee Olaf J. Med fallskjerm i Vassfaret 1992
Torsteinsslåtta Birgit Eikre Minne frå krigsåra 1940 – 1945 1992
Warberg Thor Haddingjadal 1992
Baklien Botolv Halling-emigrantar i vikingetida 1992
Myhren Magne Kvar er Logen 1992
Baklien Botolv Hallingjenta som vart indianarkone 1992
Noss Nils Sosialutgifter i 1870 1992
Noss Nils Ein tidsprega dokument 1992
Noss Nils Viser og visesang 1992
Noss Nils Kva fornminner kan fortelja oss 1992
Noss Nils Gamle stubbar frå Ål 1992
Noss Nils Gamle ord og uttrykk i Ål 1992
Årsmelding 1992
Tyribakken Truls Mor Norge 1993
Thømt Torill Hallingdal Folkemuseum 1993
Rukke Ingeborg Ein farleg dag 1993
Noss Nils Kyrkjevegen 1993
Baklien Botolv Har du slektsrøter til vikingekongane og vidare bakover til Adam og Eva ? 1993
Vøllo Margit Halbjørhus Eit eventyrleg liv 1993
Hølto d.æ. Eirik Gløtt frå livet på stølen 1993
Hølto d.æ. Eirik Kaktusteikning med smell i 1993
Myhren Magne Opplysningar frå Hallingdal om skavereiskap og ”saum” 1993
Myhren Magne Eilert Sundts opplysningar om klåe og skurv i Hallingdal 1993
Berg Anne Om lin i Flå 1993
Noss Nils Conditioner vedkommende oparbeidelse av Weistykker i Vas i 1863, -64, og -65 1993
Mørk Henrik De gamle gudehov og senere kirker i Ål og Torpo 1993
Noss Nils Våre eldste forfedre 1993
Noss Nils Å gå ærend 1993
Noss Nils Hallingdal Historielag 25 år 1993
Noss Nils Register for Dølaminne 1980 – 1992 1993
Noss Nils Årsmelding 1992 1993
Tyribakken Truls Slit 1994
Noss Nils Lars Hallingstads samling av folkeminne 1994
Tyribakken Barbo Brøten hass Ola 1994
Lappegard Knut M. Ein bygdhåndverkar 1994
Baklien Botolv Litt om hallinggreina av Rasch-ætta 1994
Mørk Henrik Stor lygar 1994

Lokalhistorie fra Hallingdal