Dølaminne 2023 er i salg

I tillegg til utsalsstadane kan bøkene fås kjøpt direkte hjå dei lokale historielaga i Hallingdal.

Prøv eit abonnement til jul!

Les omtale i Hallingdølen.

Informasjon om Dølaminne 2023

Utgjevinga av Dølaminne er eit samarbeid mellom Hallingdal Museum og Hallingdal Historielag, som er ei samanslutning av historielaga i Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål. Dølaminne kjem ut i november kvart år.

Abonnement
Du kan teikne deg som abonnent på årboka – det er det billegaste og du får boka i postkassa. Med boka følgjer innbetalingsgiro for neste år. Abonnementet stoppar automatisk om du ikkje betalar.
Pris for 2023: Kr. 250,-
Abonnement kan tingast med e-post til marit.mehlum@outlook.com, jan.rye.ravnestad@gmail.com, eller sonnev@hotmail.com, eller til leiaren, Gudmund Brekko, gudmund@brekko.net.

Laussal
Dølaminne er til sals i alle bokhandlane, annonserte salgssteder, Hallingdal Museum Nesbyen og historielaga.
Pris for 2023: Kr.300,-

Styret i Hallingdal Historielag
er styre for Dølaminne.
Leiar: Gudmund Brekko, Gol. Vara: Torstein Brøto
Styremedlem:  Jon Roar Strandenes. Vara: Aud Eidal Berg. Flå
Styremedlem: Knut Medhus, Hol.  Vara: Torstein Seim, Hol
Styremedlem: Leif Olav Klype, Nes
Styremedlem: Oddvar Grøthe.  
Styremedlem: Thor Warberg, Ål. Vara: Maria Høgetveit Berg, Ål
Styremedlem for Hallingdal Museum: Henriette Rødland. Vara: Stein Rudi Austheim

Kontaktperson ved Hallingdal Museum: Henriette Rødland. 92994518, rodland@buskerudmuseet.no
E-post til Gudmund Brekko: gudmund@brekko.net
Regnskapskontor: Frodig Økonomi, Nesbyen. gob@frodigokonomi.no


Redaksjonen

Marit Holme Mehlum
Hallingdalsvegen 4315
3540 Nesbyen.
Tlf. 98067805.
E-post: marit.mehlum@outlook.com

Sønnev Skrede
Hemsedalsvegen 2084
3560 Hemsedal
Tlf. 92850576
Epost: sonnev@hotmail.com

Jan Rye Ravnestad
Hemsedalsvegen 2084
3560 Hemsedal
Tlf. 90566769
Epost: jan.rye.ravnestad@gmail.com


Stoff til Dølaminne 2024
Send inn artiklar innan 1. mai 2024 til redaktørane. Har du tips og kunnskap om emne frå nær eller fjern fortid som det bør skrivast om, men ikkje vil skrive sjølv, er Dølaminne svært interessert i det! Ta kontakt med ein av redaktørane eller den lokale styrerepresentanten. Aktive lesarar gir ei betre årbok!

Forfattarane er ansvarlege for innhaldet i artiklar som er signerte. Alle bidragsytarar får to eksemplar av årboka tilsendt.

.

Dølaminne 2021

DØLAMINNE 2021 kommer for salg i slutten av november 2021

Se Artikkel om DØLAMINNE i Hallingdølen 5/11-2020
“Fyldig lokalhistorie i årets Dølaminne”
I over 50 år har Dølaminne, årboka til Hallingdal Historielag og Hallingdal Museum, vore ein formidlar av både nær og fjern lokalhistorie frå Hallingdal.
https://www.hallingdolen.no/

INNHOLDSFORTEGNELSE DØLAMINNE 2020
Dølaminne – årboka for Hallingdal. Dette er en samling med historiske artikler fra hele dalen, med høyst forskjellige tema og fra ulike tidsperioder. Dølaminne utgis av paraplyorganisasjonen Hallingdal historielag i samarbeid med Hallingdal museum, der museet står for den daglige administrasjonen. Hallingdal historielag består av representanter fra alle historielagene i dalen.
Redaktørene for Dølamine 2020 har vært Marit Holme Mehlum, Sønnev Skrede og Jan Rye Ravnestad.
Dølaminne kan du kjøpe på Nesbyen gullsmed, Coop Ekstra og Nesbyen turistkontor. Prisen er kr 300. Tegner du abonnement fra 2021, får du boka det året for kr 250. Kontakt Marit Mehlum på maritmehlum@gmail.com
Innhold
Bymannsflaumen: Ukjent forfatter
Bjarne Tormodsgard: Då Tor Jonsson fillerista hallingen
Thor Warberg: Då Gestapo ville arrestere Wergeland
Morten Brusletto: En alternativ type motstandskamp
Jan Rye Ravnestad: I hakekorsets skygge : Lebensborn, krigens barn og mødre på Geilo
Olav Dokk: Den gamle stugo på øyne og dei som budde der
Knut Oleivsgard: Uvær, reinsjakt og ville fjell
Torgeir Medbøen: Kolbjørn Buøen
Barbo Tyribakken: Det ho mor fortalde ein skreddartime
Syver Hjelmen: Den store ikødnjakte
Knut Rumohr Blingsmo: Den gøngji va mjålkesilen te gamle Guri god å ha
Kjell Snerte: Dødsdom over unge jenter i Hallingdal
Alexander Ytteborg: Gullingsrud turbuss 60 år
Knut Rumohr Blingsmo: I klavadago
Vibeke Hjønnevåg: Anne Smedsgård (1900-1988) broderte hallingbunader på frihånd – sauma stakker fritt
Gro Randen: Gamal handskrift – nokre ulike døme frå Ål og Hol
Knut Rumohr Blingsmo: Heil bok
Olav Wexel Sveinsson: Utvandring fra Nes i Hallingdal til Amerika i 1880 og 1882
Olav Wexel Sveinsson: Dagbok fra en sjøreise
John W. Johnsen: Anleggsarbeid ved Bergensbanen
Alexander Ytteborg: T. Berget karosseriverkstad på Gol
Gudmund Brekko: Kjell Snerte – ein framifrå redaktør
Årsmelding for Skurdalen historielag 2019
Årsmelding for Nes historielag 2019
Årsmelding for Hemsedal historielag 2019
Årsmelding for Gol historielag 2019
Årsmelding for Ål historielag 2019
Årsmelding 2019 Hallingdal museum
Årsmelding 2019 Hallingdal historielag
Årsmelding Hol historielag 2019

Dølaminne 2016

Dølaminne 2016!

14595563_1144931032256887_5595379468866075113_n

Innhald:

Hallgrim Berg: Eventyret om Toradertrioen frå Hallingdal
Olav W. Sveinsson: Lensmann Galtung, 1833-1923
Jahn Wilhelm Berg: 2 dager og 1 natt i snøen på fjellet
Ola K. Akervold: Toppjakt og tiurens skade på skogen
Øyvin Rannem: Tegneren og hemsedølen Trygve M. Davidsen
Halgrim Ulsaker: Framvoksteren av folkeskulen i Gol frå 1739 til utpå 1900-talet
Thor Warberg: Den heite valkampen i 1894 og myrmennene i Ål
Olav W. Sveinsson: Påverud’n
Eva Almhjell: «… for kvinnesakskvinnene var det berre tidtrøyte, kan De veta! …»
Arne Horge: Frå berget det blå
Gro Randen: Livstakkane i Ål og Hol
Einar O. Hanserud: Gamle geografiske namn i Nes
Frå Hallingdølen 5.2.1948: Rådsnar 8-åring
Birgit Einarsen, f. Tveito: An må då kåma i hug at dæ æ slekte, bruktæ ‘o mor å sea
Olav W. Sveinsson: Den svenske landskapsfotografen Axel Lindahl på reise i Hallingdal
Olav Dokk: Når lukka er betre enn forstanden
Ellen Anne Pedersen: Jernvinna i Nes
Gudrun Bøthun: Historia om Birgit og skuleguten
Leif Olav Klype: Vegvokteren
Hallgrim Berg: Tusen tilskipingar, ti tusen låttar …
Dr. philos. Lars S. Reinton: Den glade vitskap
Kirsten Aarstad Hallgrimson: «Ein neger» på Nes stasjon

Forord 2016

Då kulturmedvitne ålingar på 1970-talet med dristig mot starta Folkemusikkveka, var folkemusikk ei affære for dei få, og helst for dei godt opp i åra. Trudde me. Ei oppvakning var vel på gang andre stader òg, men det kan ikkje vera tvil om at Folkemusikkveka på Ål vart eit viktig instrument for å skape nytt liv kring denne musikkforma, feste taket på eit nytt og yngre publikum og gje folkemusikken status. Om lag samstundes dukka Toradertrioen opp i alle kanalar og sette Halling – dal på det musikalske kartet over heile landet, ja, i Sverige med!
Dette er eit kapittel verdt i Hallingdals nære historie. Når det me kunne kalle bygdenorske kulturuttrykk var ved å gå under i bølgjene frå den internasjonale musikkarenaen, var det nokon som tok tak. Det dreia seg ikkje berre om utøvarar som ufortent vart bortgøymde, men like mykje om identitet og særmerke. Det som var «vårt».

Dette store omskiftet for nokre tiår sidan fortel at kulturuttrykk aldri er faste og endelege. Dei endrar seg og let seg endre – ofte på overraskande vis. Kven kunne tru at ei varemesse på Gol skulle skape klesmote? Men det gjorde ho – i 1936. I årets Dølaminne kan du lesa om korleis livstakken brått vart ein lokal kvinnemote. Slik det ofte er, var det dei yngre mot dei eldre. Men dei gamle laut bøye av, og den nye moten fekk ei lang levetid til mote å vera.

Som faste lesarar sikkert har lagt merke til, har Dølaminne begynt å flotte seg med meir og større bilete. Fotografisk kjeldemateriale er viktig lokalhistorie det òg – det formidlar kunnskap og innsyn rett inn i auga utan vanskelegare omvegar via ord. Dei som styrer med bygdearkiva rundt om i dalen gjer ein formidabel jobb! I årets Dølaminne har me dessutan æra av å presentere Hallingdal slik den svenske fotografen Axel Lindahl såg han i 1890.

Lokalhistoria har vel alltids lett for å dreie seg mest om materielle forhold og harde fakta. Men når folk minnest «gamle dagar», er det ofte andre sider ved menneskelivet dei er opptekne av. Me som steller med Dølaminne, prøver å rette oss etter det – det er mangfaldet i stoffet som gjer susen. I dette ligg også ei oppmoding til deg og alle andre som les dette. Det er mange som, når ein tenkjer seg om, har noko å fortelja frå nær eller fjern fortid. Og me tek gladeleg imot!

Utgjevar

Utgjevinga av Dølaminne er eit samarbeid mellom Hallingdal Museum og Hallingdal Historielag, som er ei samanslutning av historielaga i Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål. Dølaminne kjem ut i november kvart år.

Abonnement

Du kan teikne deg som abonnent på årboka – det er det billegaste og du får boka i postkassa. Med boka følgjer innbetalingsgiro for neste år. Abonnementet stoppar automatisk om du ikkje betalar.

Pris abonnement for 2016: Kr. 250,-

Abonnement kan tingast med e-post til mhmehlum@online.no, eller Eidal.Berg@buskerudmuseet.no, pr. tlf. 32071485 eller til postadresse: Dølaminne, Hallingdal Museum, Møllevegen 18, 3540 Nesbyen.

Laussal

Dølaminne er til sals i alle bokhandlane, Hallingdal Museum og historielaga.

Pris laussal for 2016: Kr. 300,-

Styret i Hallingdal Historielag er styre for Dølaminne:

Leiar: Torgeir Medbøen, Flå. Vara: Egil Stillingen, Flå
Nestleiar: Knut Medhus, Hol. Vara: Torstein Seim, Hol
Skrivar: Margarethe L’Orange, Gol. Vara: Oddmund Brekko, Gol
Kasserar: Olav W. Sveinsson, Nes. Vara: Leif Olav Klype, Nes
Styremedlem: Kari Bjerkheim. Vara: Odd Bekkevold, Hemsedal
Styremedlem: Thor Warberg, Ål. Vara: Maria Høgetveit Berg, Ål
Styremedlem for Hallingdal Museum: Marit Holme Mehlum, Bromma. Vara: Aud Eidal Berg, Flå

Dagleg leiar for Dølaminnesaker (ekspedisjon):
Aud Eidal Berg, Hallingdal Museum, Møllevegen 18, 3540 Nesbyen.
Tlf. 32071485, Eidal.Berg@buskerudmuseet.no
Adresse til styreleiar Torgeir Medbøen er:
Søbygde 84, 3539 Flå. E-post: torgeime@online.no

Redaksjonen

Marit Holme Mehlum
Bromma, 3540 Nesbyen, tlf. 98067805
E-post: mhmehlum@online.no

Kjell Snerte
Torsetlia, 3560 Hemsedal
Tlf. 32060520
E-post: k.snerte@online.no

Stoff til Dølaminne 2017

Send inn artiklar innan 1. mai 2017 til redaktørane eller til Dølaminne, Hallingdal Museum, Møllevegen 18, 3540 Nesbyen og ta gjerne kontakt med ein av redaktørane undervegs. Har du tips og kunnskap om emne frå nær eller fjern fortid som det bør skrivast om, men ikkje vil skrive sjølv, er Dølaminne svært interessert i det! Ta kontakt med ein av redaktørane eller den lokale styrerepresentanten. Aktive lesarar gir ei betre årbok!

Forfattarane er ansvarlege for innhaldet i artiklar som er signerte. Alle bidragsytarar får to eksemplar av årboka tilsendt.

Lokalhistorie fra Hallingdal