1970-1974

Seim Signe Prolog ved 25-årsminne for frigjeringa 1945 1970
Lindahl Halvor Om en pulk 1970
Rustberggard Per Herbr. Heimestyrkane i Gol 1970
Fossgard Stein Det gode i det gamle 1970
Svarteberg Kristen Eit og anna om stadnamn 1970
Randen Olav Sto det ei kyrkje på Nordby i Vats ? 1970
Brenntorv og torvtaking 1970
Flaten Hans Jol i Hemsedal omkring 1870 1970
Flaten Hans/K.Svarteb. Gå etter tråd 1970
Reinton Sigurd Dagali-hovdingen Gunnar Stensen 1970
Berg Halgrim Thoingen- ein av dei store i spelemannssoga vår 1970
Gislerud Nils Nils Tordsson Gislerud 1970
Rudvin Ola Store-Hagen 1970
Rudvin Ola Kven kan svara på dette ? 1970
Perstølen Ola Lått og leik 1970
Årsmelding 1970
Rudvin Ola Haugianarrørsla i Hallingdal 1971
Rimeslåtten O./Bakken H. Frå minneoppgåvene for eldre 1971
Sletto Olav Frå ”Minneboki” til Olav Sletto 1971
Ulshagen Håkon Aal skulemuseum 1971
Haug Kari Etterhandsaming av ulltøy i gamle dagar 1971
Svarteberg Kristen Asle Kirkedelen: Samlaren og granskaren 1971
Svarteberg Kristen Vassnamn i Hallingdal 1971
Rudvin Ola Suterud og Gladhus 1971
Svarteberg Kristen En gammel Skoleholders Optegnelser 1971
Langehaug Svein Gol Sykepleieforening 1971
Rudvin Ola Spørsmål og svar 1971
Sollien Guttorm Skjemt og humor i hallingmålet 1971
Nelson Peder H. Hallingnybyggere i Meeker County 1971
Årsmelding 1971
Sletto Olav Frå ”Minneboki” til Olav Sletto 1972
Nestegard Hans O. På handelsferd i Gudbrandsdalen for 50 år sidan 1972
Ulshagen Håkon Gløymde vegar 1972
Sataslåtten Olav Ein prat med ein spelemann 1972
Bakken Halvor J. Golingen ”Ola Narr” 1972
Rudvin Ola Hemsedøler på forkynnarferder 1972
Svarteberg Kristen Den eldste busetnaden i Hallingdal 1972
Svarteberg Kristen Kven åtte jorda i gamal tid 1972
Tilskott til gardshistoria 1972
Davidsen Trygve M. Likferd i Lykkja 1972
Rasch-Engh Rolf Offiserskårde fra Dengerud i Ål 1972
Svarteberg Kristen Den gamle steinbua 1972
Folk har fortalt 1972
Flaten Hans Ordtak, hermer og varsler 1972
Råd for uråd 1972
Tronsgård Thomas ”Slekter i Gol” 1972
Rudvin Ola Hauge i Hallingdal 1972
Rudvin Ola Spørsmål og svar 1972
Årsmelding 1972
Anno domini 1973 1973
Olav Sletto Frå ”Minneboka” til Olav Sletto 1973
Svarteberg Kristen Frå minneoppgåvene for eldre 1973
Ulshagen Håkon Hjulmakeren 1973
Hanserud Einar O. Kirkebygging og kirkeriving i Flå og Nes 1973
Rasch-Engh Rolf Militære boligforhold og litt om sjefsgårdene 1973
Svarteberg Kristen Eit skiftebrev frå 1700-talet 1973
Baklien Botolv Mette-namnet i øvre Hallingdal 1973
Baklien Botolv Femling-fødsel i Ål 1973
Langehaug Svein Bonde og handelskar Ola S. Aalrust fortel 1973
Hermundstad Knut Hallvard Berg, lærar folkeminnesamlar og diktar 1973
Noss Nils Or utvandrarsoga for Ål 1973
Rudvin Ola Hallingar i det gamle Christiania 1973
Nelson Peder H. Saloonkrigen i Hatton 1973
Reinton Nils Eit og anna om namn og nemningar 1973
Rudvin Ola Gå ette rovedrag 1973
Folk har fortalt 1973
Folk og fortid i Hol 3 Ætt og eige 1973
Knutsen Kristian T. Kleppo slektsbok 1973
Årsmelding 1973
Sletto Olav Frå ”Minneboka” til Olav Sletto 1974
Rasch-Engh Rolf Jørgen Garnaas 1974
Ulshagen Håkon Hallingjenta Kari og Aasmund Olavson Vinje 1974
Svarteberg Kristen Olava Engh 1974
Engh Olava På heimstaden 1974
Engh Olava Reinsjødansen 1974
Opsata Lars Songen om Leveld kyrkje 1974
Svarteberg Kristen Ein latinsk bøneformular frå Torpo stavkyrkje 1974
Kirkedelen Asle Byferder og lassekøyring 1974
Botolv Baklien USA-emigrantar frå Ål i 1880-åra 1974
Bæra Gunnar Utlendingers reiser i Hallingdal før 1900 1974
Reinton Lars Lås og slå 1974
Rasch-Engh Rolf Om skytevåpen og børsemakere 1974
Randen Gro Kva som finst, og kva som ikkje finst av klesplagg på Ål bygdamuseum 1974
Folk har fortalt 1974
Svarteberg Kristen Gardar, folk og fortid i ei fjellbygd 1974
Årsmelding 1974

 

Lokalhistorie fra Hallingdal