1985-1989

Johnsen John R. Hallingvisa 1985
Tyribakken Borghild Det ho mor fortalde ein skreddartime 1985
Lappegard Knut M. Myro-kvedne 1985
Baklien Botolv Kor mange born hadde skotten Sander Sanderson Devegge-hornet 1985
Myhren Magne Kristian Øvrevollseie og låtteinnspelingane hans 1985
Baklien Botolv Den ulukkelege Valdreskona på Uppsata 1660åra 1985
Noss Nils Skyssordinga i Norge 1985
Lappegard Knut M. Attlagde buplassar i Leveld 1985
Mikkelsdotter Guri Frå Guri Mikkelsdotter Holos minnebok 1985
Helgen Geir Beskrivelse over Aal i Hallingdal av Sogneprest Niels Riebe 1986
Berg Kåre Ragne Pedersdotter Kolsrud 1986
Noss Nils Måtehaldsforeninger i Ål i 1817 1986
Thømt Torill Morten Espeset – ”Sølvsmed-Morten” 1986
Baklien Botolv ”Dølvenhovdingen” Arne Dølven 1986
Lappegard Knut M. ”Turke-stugu” og ”Turke-folk” 1986
Mikkelsdotter Guri Frå Guri Mikkelsdotter Holos minnebok 1986
Brenno Erik/Baklien B. Ei gamal segn frå Ål 1986
Myhren Magne Olav Sataslåtten og låtteinnspelingane hans 1986
Djupedal Birgit Den tid eg var ung 1986
Djupedal Reidar Segner og forteljingar frå Ål 1986
Årsmelding 1986
Tyribakken Barbo Vandraren gjennom tid 1987
Baklien Botolv Engelbrekt Laffranson på Nos 1987
Lappegard Knut M. Husmenn og plassefolk 1987
Noss Nils Eit par fotografier 1987
Noss Nils Aal Præstegjelds læse og sogneselskab 1987
Thømt Torill Norsk draktsølv i USA – noen studier 1987
Noss Nils Steinalderen 1987
Vindegg Einar Jarnutvinning i gammal tid 1987
Haug Trygve Om fangstanegg/dyregraver for rein/elg 1987
Mikkelsdotter Guri Frå Guri Mikkelsdotter Holos minnebok – bok 2 1987
Bloch-Nakkerud Tom Jernutvinning i Hallingdal 1987
Tyribakken Barbo Vårhelsing 1988
Djupedal Reidar Nokre drag frå livet i Ål i slutten av 1800-talet 1988
Lappegard Knut M. Erling Bækkestad 1988
Bakkegard Lars Dokter og dokterråder 1988
Steingrimson Arnegard/Baklien B.: Glimt frå jolefeiring i Votndalen i gamletida 1988
Noss Nils Lite om dei eldste organisasjonane i Hallingdal 1988
Baklien Botolv Ein holing skreiv skillingsvise 1829 1988
Nielsen Jens Peter/Jan Fredrik Lysaker Engedahl Litt om slekten til prestekona Ollaug Herbrandsd. Haugan fra Sigdal 1988 1988
Bjella Klokker Knut Holgesen Bjellas skriv til myndigheitene 1988
Bekkestad Bill Frå soga til Hallinglaget i Amerika 1988
Mikkelsdotter Guri Frå Guri Mikkelsdotter Holos minnebok – bok 2 1988
Årsmelding 1988
Tyribakken Truls Ein gammal lassekøyrar 1989
Tyribakken Truls Skogshusværet – Dei kjem raklan frå skogen 1989
Noss Nils Kva tid kom kristendommen til Halligdal 1989
Baklien Botolv Dei fyrste kyrkjebøkene i Hallingdal 1989
Grimsvang Thor Grimsgården på Nesbyen 1989
Baklien Botolv 150-årsjubileum for utvandringa frå Hallingdal 1989
Mathismoene Arne Ved flaumstor elv 1989
Lappegard Knut M. Preinsrud og Preinsrudfolk 1989
Bjella Lars T. Ei buføring frå Beihovd i 1886 1989
Noss Nils Bokdevenforeninga i Ål og Hol 1989
Mørk Henrik E. Et sagn fra hine hårde dager 1989
Djupedal Reidar Eit par stubbar 1989
Noss Nils Minnneord 1989

Lokalhistorie fra Hallingdal