1995-1999

Noss Nils Sjølvråderetten i Norge 1995
Thømt Torill Smijern i Hallingdal 1995
Myhren Magne Tolleiv Larsson Villand og Ivar Aasen: Buføringi 1995
Myhren Magne Eventyroppskrifter frå Hallingdal 1995
Tyribakken Barbo Den gong då 1995
Noss Nils Regina Kveno 1995
Brenno Ola K./Søgnen S. Kvardagsliv under krigen 1995
Øen Karl/Tyribakken B. Tankar og minner frå gamle dager 1995
Mathismoen Arne Ved flaumstor elv 1995
Lien Hans Stavn spelemannslag 1995
Lien Hans Lausdans – hallingdans frå Hallingdal 1995
Halingstad Lars Frå Lars Halingstads folkeminne : 1995
Svein K Larsgard fortel
Torstein Seim fortel
Håkon Medgard fortel
Oleiv Bråten fortel
Lars B. Sehl fortel
Mørk Henrik Driftekarer 1995
Sletten Olav H. Skivisa 1996
Medhus Osvald Ljåsmedbygda Hol 1996
Noss Nils Utviklinga av Sundre som tettstad 1996
Sletten Olav H. Til fjells sumaren 1942 1996
Tyribakken Barbo Ein Rukkedøl. Den første sommeren som gjetergutt 1996
Skolt Knut Hemsedal Bilselskap 1996
Hanserud Einar O. Skulelova av 1860. Resultat av ho i Nes prestegj. 1996
Lien Hans Torpo Spelemannslag 1996
Lien Hans Eit 60-årsminne 1996
Ulsaker Halgrim Hallingdalmessa 1936 1996
Mørk Henrik St. Thomaskirken 1996
Noss Nils Hulder og haugafolk 1996
Ulsaker Halgrim Årsmlding 1996
Noss Nils Kulturminneåret 1997 1997
Einarsen Birgit Sagnet om Hulder-Guri 1997
Noss Nils Bygdesenteret 1997
Noss Nils Svein m. Halvorsgard 1997
Mathismoen Arne Kva kjem namnet Rukkedalen av ? 1997
Noss Nils Anders T. Hagen fortel 1997
Kinnbergbråten Einar/Søgnen Sverre Lærarpsykologi i gamal tid 1997
Grønset Jens Et barneminne 1997
Vika Håvard Ole Knutsen Ankerbråten 1997
Mørk Henrik Kari Leino 1997
Hølto d.æ. Eirik A. Vegar og vegarbeid i Hemsedal 1997
Ulsaker Halgrim Årsmelding 1997
Ulsaker Halgrim Bygginga av Bergensbanen gjennom Hallingdal 1998
Mathismoen Arne Bergensbanen kjem til Nes 1998
Noss Nils Bergensbanens bygging gjennom Ål 1998
Bergensvisa 1998
Vise fra Roa-Gulsvikbanen 1998
Ellingsgard Ola Stølskjerringane 1998
Noss Nils Istidene. Gardssoge og hussoge. 1998
Aasen Svein Ei trist brudeferd 1998
Amerikas store flyvehelt Karl Ben Eielson 1998
Grøthe Ola J. Minne frå ungdommen 1998
Uthus Ola O. d.e. Livshistorie fortalt til Lars Halingstad: 1998
Anne Aslesdotter Bergo 1998
Birgit Olsdotter Solheim 1998
Ågot Eriksen 1998
Marta Larsdotter Rime 1998
Noss Nils Register for Dølaminne 1993 – 1997 1998
Ulsaker Halgrim Årsmelding 1997 1998
Noss Nils Utvandringa til Amerika 1999
Bakgrunnen for utvandringa
Utvandringa frå Ål
Amerikabrev
Ulsaker Halgrim Utvandringa frå Gol 1999
Sørhøy Berit Marie Utvandringa fra Hemsedal 1999
Skolt K. og Fausko O. Dei vende heimatt 1999
Mathismoen Arne Utvandringa frå Nes 1999
Aasen Svein Utvandringa fra Flå 1999
Garnaas Tollef B. Minne fra tidlige pionerdager 1999
Rodegard Olaf Til Amerika 1999
Nelson Peder H. Tidligere artiklar i Dølaminne 1999
Noss Nils Heimlengten attende til foreldreheimen 1999
Ellingsgard Nils Aslak Sandestølen 1999
Mjelva Martin Enda ”ei svær kjerring” 1999
Smedsrud Thorbjørn Ei anetavle med røtter til Hallingdal 1999
Noss Nils Hallingar i Hardanger 1999
Dokk Olav O. Ein hard-haus 1999
Holto Eirik d.æ. Driftekarar 1999
Holto Eirik d.æ. Aksi-uksar 1999
Kvinge Malvin Hallingdalselven 1999
Hallingstad Kristi Minner fortalt til Lars Hallingstad 1999
Anfinset Knut Minner fortalt til Lars Hallingstad 1999
Søgnen Sverre Årsmelding for Hallingdal Historielag 1999
Hanserud Einar O. Årsmelding for Nes Historielag 1999
Noss Nils Årsmelding for Ål Historielag 1999
Medhus Annette K. Årsmelding for Hol Historielag 1999

Lokalhistorie fra Hallingdal