2005-2009

Sivle Per Vi vil oss et land 2005
Solhjell Kåre Olav 1905 og Hallingdal 2005
Søgnen Sverre Me kan takka dei svenske sosialistane for at det ikkje vart krig ! 2005
Reinton Lars Du gamle Nøri, so jaga Kongen sum ein fremanukse 2005
Reinton Sjugurd Tænk, Kong Oskar avset og unionen med Sverige løyst upp som ingenting var ! 2005
Mathismoen Arne Nes i 1905 2005
Vee Steinar Spredte minder om dage som svant 2005
Akervold Magne Hvordan Flå ble egen kommune 2005
Søgnen Sverre Børtneskrigen 2005
Breiehagen Paul Det vart tent eit lys! Hallingdal fylkeslag og den frilynde ungdomsrørsla 2005
Perstølen Dortea Drag or ei livssoge 2005
Bremer Knut 40 år i mellom 2005
Hallgrimsson Aarstad Kirsten Med kniv og penn 2005
Grøthe Johnny Halvor Hersgard – ein Moses for utvandrarar 2005
Jordheim Odd Karl Skogshødn som tursistmål 2005
Halbjørhus Knut Olav Kunsten å fortelja: eit møte med Arne Mathismoen 2005
Horge Arne Den fullkomne dagen 2005
Kunstnarportrettet Nils Ellingsgard 2005
Ytteborg Alexander Hallingdal Museum – en liten tilstandsrapport 2005
Horge Arne T.E. Jenstad: Norge rundt med ord 2005
Hanserud Einar O. A. Mathismoen: Tidt eg minnest 2005
Amundsen Sveingar El. E. Tufte og E. Westedt: Helsing frå Hol 2005
Nye bøker i 2004 2005
Bøker komne inn til redaksjonen 2005
Breiehagen Paul Birgit Hagen til minne 2005
Breiehagen Paul Asbjørn Baklien til minne 2005
Hanserud Einar O. Årsmelding for Hallingdal Historielag 2005
Medbøen Torgeir Årsmelding for Flå Historielag 2005
Thoengen Leif Årsmelding for Nes Historielag 2005
Bøthun Gudrun Årsmelding for Gol Historielag 2005
Halbjørhus Karl Olav Årsmelding for Hemsedal Historielag 2005
Haug Gerd Årsmelding for Ål Historielag 2005
Wick Maria Søndrål Årsmelding for Hol Historielag 2005
Flataaker Torill Årsmelding for Skurdalen Historielag 2005
Ytteborg Alexander Årsmelding for Hallingdal Folkemuseum 2005
Ytteborg Alexander Årsmelding for Hallingdal Museum 2005
Johnsen John Årsmelding for Ål Bygdearkiv 2005
Teigen Kristin Årsmelding for Hol Bygdearkiv 2005
Dølaminne , årbok for Hallingdal 2005
Lysingsliste 2005
Tyribakken Truls Pegasus og jeg 2006
Kåset Øystein Attersyn på arbeidslivet i Skurdalen 2006
Reiersen Aagot Kvinna i norsk jordbruk-Martha Jakobsplass 2006
Nilssen Løkensgard Guri Guri Veslegard 2006
Randen Gro Arbeidsforkle 2006
Veslegard Borghild Den fyrste kjøtkverna i Leveld 2006
Trintrud Guri Kjøtkaker frå Gullhagen 2006
Hallgrimson Aarstad Kirsten Jentene ved grinda 2006
Rudowski Ignacy polsk kunstnar frå Hovet (kunstnarportrettet) 2006
Aasen Svein Bjørn tok gjetergutt i Flå 2006
Dokk Olav O. Småfant i krigsåra i Hemsedal 2006
Norhaug Torleif Glimt frå krigsåra i Gol 2006
Hanserud Einar O. 1944 – det mest dramatiske krigsåret i Nes 2006
Øen Sigmund Truls Tyribakken slik jeg kjente han 2006
Tyribakken Truls To tekstar 2006
Tyribakken Barbo Han far 2006
Johanmoen Ole Mine livserindringer 2006
Tyribakken Barbo Fàr i nysnø 2006
Jordheim Odd Karl Om fòrkøyring tå støle 2006
Rasch Kristian Presten på høysleden 2006
Haug Harald Håkunsgar`n – ein moromann 2006
Grøthe Knut Anleggsbus og bygdfolk i Hemsedal 1956-1960 2006
Jordheim Odd Karl ”Løkji-skulen” – ein lærarpersonlegdom 2006
Leidal Bjørg Embrikk Skøro: Embrikk var guten, Fjellkall vart mannen 2006
Skøro Embrikk Månenått 2006
Skattebøl Kaja Rømcke Optegnelser om far som forretningsmann i Næs 2006
Horge Arne Skrivarguto 6. november 2006
Haug Bodil Ole Torjussen Svanøe – ein gründar i Herrens tenenste 2006
Brenno Øystein Kjerulf Unggutt på elgjakt og møtet med storoksen i Vikoskogen i Gol. 2006
Breiehagen Paul og Medhus Osvald Kongens fortenestemedalje i gull til Nils Ellingsgard 2006
Nye bøker i 2005 2006
Bøker komne inn til redaksjonen 2006
Stavenes Nils og Amundsen Elisabet Sveingar Paul Breiehagen til minne 2006
Hanserud Einar O. Årsmelding for Hallingdal Historielag 2005 2006
Medbøen Torgeir Årsmelding for Flå Historielag 2005 2006
Hanserud Einar O. Årsmelding for Nes Historielag 2005 2006
Bøthun Gudrun Årsmelding for Gol Historielag 2005 2006
Halbjørhus Knut Olav Årsmelding for Hemsedal Historielag 2005 2006
Haug Gerd Årsmelding for Ål Historielag 2005 2006
Wick Maria Søndrål Årsmelding for Hol Historielag 2005 2006
Lien Hildegun H. Årsmelding for Skurdalen Historielag 2005 2006
Ytteborg Alexander Årsmedling for Hallingdal Museum 2005 2006
Gullingsrud Knut Årsmelding for Museumslaget Nesbyen 2005 2006
Søgnen Sverre Årsmelding for Gol Museumslag 2005 2006
Warberg Thor Årsmelding for Ål museumslag 2005 2006
Aasberg Dagny Årsmelding for Dagali museumslag 2006
Johnsen John Årsmelding for Ål Bygdearkiv 2006
Teigen Kristin Årsmelding for Hol Bygdearkiv 2006
Dølaminne, årbok for Hallingdal 2006
Lysingsliste 2006
Bergh Halvard Ho gamle mor og Amerikabrevet 2007
Grøthe Johnny Eit sårt avskil 2007
Ellingsgard Nils Rosemåling i Amerika 2007
Sveinsson W. Olav En reise til Amerika for 127 år siden 2007
Sveinsson W. Olav Dagboknotater fra en reise til Amerika i 1880 2007
Sveinsson W. Olav Ole O. Lee etablerer seg i Midtvesten 2007
Boksmia 100 år 2007
Øen Sigmund Hilsen fra noen som reiste 2007
Øen Sigmund Revyvise fra Svenkerud 2007
Johnsen John Amerikabreva i Ål bygdearkiv 2007
Marler Jackie Hallinglaget i Amerika – eit bygdelag i 100 år 2007
Berg Eidal Aud Skrattegardhuset – ”loghuset” som reiste til Hall. 2007
Hallinglaget i Amerika – 100 år. Gratulasjon frå Dølaminne 2007
Seim Knut V. Brørne Nestegaard – pionermisjonærar frå Hovet 2007
Lappegard Øystein Birgit Lappegard Ekeland – ei Leveldjente gravlagt i Kina 2007
Grønland Erling Haldis Hølastøle 2007
Medhus Halvor Ein halling på Voss folkehøgskule 1915-1916 2007
Aasen Svein Berte Skrukkefyllhaugen -et hardbarka kvinnfolk fra Vassfaret 2007
Rukke Ingeborg Ein seinhøystes bærtur 2007
Hallgrimsson Kirsten Aarstad Bergljot Kaland Aarstad (1904-1997) 2007
Dokk Olav O. Då dei skulle laga hopprenn i Hemsedal 2007
Mathismoen Arne Prolog ved 10-årsjubileet i Nes Historielag 2006 2007
Fauske Ola Trøllfuru i Hallenute 2007
Hallbjørhus Knut Olav Gudleikluo i Meinskørrn -ein bildereportasje frå då luo fekk nytt liv 2007
Kunstnarportrettet: Bjørn Dymbe 2007
Haug Gerd ”Lat oss ikkje forfedrene gløyma”. Hallingstemna i Moorhead og Walcott 2007 2007
Nye bøker i 2006 2007
Hanserud Einar O. Årsmelding for Hallingdal Historielag 2006 2007
Hanserud Einar O. Årsmelding for Nes Historielag 2006 2007
Medbøen Torgeir Årsmelding for Flå Historielag 2006 2007
Resset Kjell og Gudrun Bøthun Årsmelding for Gol Historielag 2006 2007
Støyten Olav Årsmelding for Hemsedal Historielag 2006 2007
Wick Maria Søndrål Årsmelding for Hol Historielag 2006 2007
Lien Hildegunn H. Årsmelding for Skurdalen Historielag 2006 2007
Ytteborg Alexander Årsmelding for Hallingdal Museum 2006 2007
Gullingsrud Knut Årsmelding for museumslaget, Nesbyen, 2006 2007
Bøthun Gudrun Årsmelding for Gol Museumslag 2006 2007
Warberg Thor Årsmelding for Ål Museumslag 2006 2007
Aasberg Dagny Årsmelding for Dagali Museumslag 2006 2007
Johnsen John Årsmelding for Ål Bygdearkiv 2006 2007
Teigen Kristin Årsmelding for Hol Bygdearkiv 2006 2007
Dølaminne , årbok for Hallingdal 2007
Lysingsliste 2007
Fauske Ola Jukulsvaæ 2008
Hanserud Einar O. Dølaminne 40 år 2008
Reinton Sigurd Søknad til Hol herredstyre 29. desember 1920 2008
Berg Aud Eidal Kari Pedersdatter Heje eller Vis-Kari 2008
Brøto Knut Med byfolk på jakt i Brommafjellet. Bernhard Malstensbråten og hans forgjengere 2008
Blakkestad Ove Ford V 8 Customline Sedan 1954-modell. Fyrste sjukebilen i Gol 2008
Stavenes Nils Kjende fjes på Gol på 1960-talet. 2008
Ulsaker Halgrim Framvoksteren av folkeskulen i Gol frå 1739 til utpå 1900-talet. 2008
Engene Arvid Engjo skule, Gol 1933, elvenamn. 2008
Grøthe Johnny Tilsetting av telefonstyrar i Hemsedal i 1930 2008
Grønland Erling Holingen er aapen og makeløs fritalende 2008
Jordheim Odd Karl Noen kjende hallingar i Drammen 2008
Hallgrimsson Kirsten G. Aarstad Bergljot Aarstad (1904 – 1997) Del 2: Et nytt liv. 2008
Hefte Eilev Lars Bråtahaugen (1897 – 1974), ei kunstnarsjel frå Oppheim 2008
Kunstnarportrettet: Trond Anderson 2008
Stavenes Nils Sykkelen til statsråd O.C. Gundersen 2008
Grønland Erling Thor Villand, en kunnskapsrik ungkar 2008
Ulsaker Halgrim Fylkesmann Thorstein Treholt og slekta hans i Hallingdal 2008
Rasch Kritian To fortellinger fra min barndom 2008
Rukke Ole Tommy Illustrasjon 2008
Aasen Svein Minnet om Johan A. Sagadalen i Flå 2008
Øen Sigmund Skal bjørnen fredes ? 2008
Bjørn Dymbe Illustrasjon 2008
Dokk Olav O. To karar, ei kvilebrakke og ein forferdeleg smell. 2008
Grøterud Olaf På flukt fra okkupasjonsmakta 2008
Leidal Bjørg og Torstein Rim og regler på folkemunne under krigen 2008
Thoengen Leif Erindringer fra barneåra fram til konfirmasjonsalderen 2008
Ulsaker Halgrim Jørgen Buckreek frå Granlio. 2008
Dymbe Bjørn Illustrasjon 2008
Tyribakken Truls Huldrehatten 2008
Mehlum Marit Holme Årsmelding for Hallingdal Museum 2007 2008
Hanserud Einar O Årsmelding for Hallingdal Historielag 2007 2008
Medbøen Torgeir Årsmelding for Flå Historielag 2007 2008
Resset Kjell Årsmelding for Gol Historielag 2007 2008
Støyten Olav Årsmelding for Hemsedal Historielag 2007 2008
Søndrål Wick Maria Årsmelding for Hol Historielag 2007 2008
Øen Sigmund Årsmelding for Nes Historielag 2007 2008
Lien Hildegunn H. Årsmelding for Skurdalen Historielag 2007 2008
Haug Gerd Årsmelding for Ål Historielag 2007 2008
Stavenes Nils Dølaminne : Årbok for Hallingdal 2008
Stavenes Nils Rettingar i 2007-utgåva 2008
Hanserud Einar O. Alfabetisk oversyn over bidragsytarar i Dølaminne i perioden 1968 – 2007 2008
Lysingsliste 2008
Redaksjonen Bergensbanen 100 år – ”vårt slektledds storverk” 2009
Singdahlsen O. Lie Jernbanen sprængte fjeldportene . ”Det trækker.” 2009
Hanserud Einar O. I arbeid på Bergensbanen 2009
Warberg Thor Kunstnarane i Leveld 2009
Tufte Einar Glimt frå Ustedalen som vart til turistsstaden Geilo 2009
Horge Arne Ho mor og fru konsul Bernich 2009
Ulsaker Halgrim ”Den største kraft som Gol har fostra” 2009
Øen Sigmund Fra min barndomstid ved Bergensbanen 2009
Ulsaker Halgrim Gol stasjon og striden mellom heringane og golingane 2009
Mehlum Marit Holme Minner fra Nesbyen stasjon 2009
Lien Ola Uppvekst i Lio 2009
Solhjell Kåre Olav Kva kan vi vite om Svartedauden i Hallingdal ? 2009
Randen Gro Tugu av kaslegras og av rabb 2009
Nilsen Guri Løkensgard Dressen hans Ola-farbror 2009
Mehlum Marit Holme Halvor Lindahl: kunstnarportrett 2009
Dokk Olav, Grøthe Knut O., Hjelmen Syver Skiferbryting i Hemsedal 2009
Jensen Jørn Hagafoss i Hol 2009
Brøto Knut Bromma stasjon 2009
Berg Aud Eidal En jernbanemanns omflakkende tilværelse 2009
Sand Halvard Lars Bergo og Aal Flyveklubb 2009
Johnsen John Jernbanestreiken i 1920 og heradstyra i Hallingdal2009 2009
Hanserud Einar O. Utdrag av August Beckers beretning fra Nes 1844 2009 2009
Dokk Olav Då det var forbode å gå fort på ski 2009
Brøto Knut Tanker om det vesle, skakke huset vårt 2009
Søgnen Sverre Vårkjensler i fjellet. 2009
Grøthe Johnny Hallingdal-settlement i Nord-Dakota og kyrkjene våre 2009
Brusletten Oddvar Engedahl Lærerinda i Espeset 2009
Akervold Magne Et trist krigsminne 2009
Medhus Osvald På toget 2009
Nilsen Guri Løkensgard Merke etter krigen 1940-1945 2009
Mehlum Marit Holme Vanntårn – et minne fra damplokomotivenes tid 2009
Hanserud Einar O. Arne Mathismoen til minne. 2009
Årsmelding frå administrasjonen 2009
Hanserud Einar O. Årsmelding frå Hallindal Historielag 2009
Søndrål Maria Årsmelding frå Hol Historielag 2009

Lokalhistorie fra Hallingdal